Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Yrittäjäpalvelut

Puumalassa toimii yli 200 yritystä. Kunta on vahva pienyrityskunta, ja hyvä paikka yritystoimintaan: yrittäjien mielestä Etelä-Savon paras (Suomen yrittäjien Elinkeinopoliittinen mittaristo 2016, ks. lisätietoja täältä)

Puumala tarjoaa yritykselle hyvän sijainnin Saimaan ja useiden maakuntakaupunkien (Mikkeli, Lappeenranta, Savonlinna, Imatra) keskellä ja alle 300 kilometrin etäisyydellä Pietarista. Imatran kansainvälinen rajanylityspaikka on noin 60 kilometrin päässä. Puumalan erityinen vahvuus on laaja vapaa-ajan asutus.

Puumalan kunta palvelee sekä toimivia yrityksiä että yrittämistä pohtivia henkilökohtaisesti. Autamme mahdollisimman pitkälle yrityksesi toimitila- ja tonttiasioissa hyödyntäen laajaa osaamistamme ja paikallistuntemusta. Myös henkilöstöä koskevissa kysymyksissä tarjoamme osaamisemme ja kontaktimme yrityksen ja työntekijöiden käyttöön. Puumalassa toimivia ja Puumalaan sijoittumista pohtivia yrityksiä palvelee yrityskehittäjämme Hannu Koponen, puh. 050-465 7977,hannu.koponen@puumala.fi.

Yritystoimintaa koskevissa asioissa voit ottaa suoraan yhteyttä myös esimerkiksi vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvaan (puh. 050 375 8541, niina.kuuva@puumala.fi) ja esimerkiksi tila- ja kaavakysymyksissä tekninen johhtaja Kimmo Hagmaniin (puh. 0500 654 590, kimmo.hagman@puumala.fi)

Mikäli tarvitset henkilökohtaista neuvontaa uuden yrityksen perustamiseen, niin parasta ja myös maksutonta opastusta saat Mikkelin seudun uusyrityskeskus Dynamosta http://mikkeli.uusyrityskeskus.fi/ (aukeaa uuteen ikkunaan).

 

Puumalan kunnan yrittäjätuet:

Aloittavien yrittäjien tuki

Puumalalaiset kaupparekisteriin perustamisilmoituksen tehneet uudet yrittäjät voivat hakea aloittavien yrittäjien tukea. Tuki on enintään 337 €/yritys. Tukiehdot
Hakemuslomake

 

Lisäpalkkatuki pitkään työttömänä olleen työllistämiseen ja yritystoiminnan aloittamiseen tai työttömälle nuorelle

Puumalan kunta maksaa lisäpalkkatukea yrityksille, jotka työllistävät pitkään työttömänä olleen puumalalaisen. Tuen määrä on yli vuoden työttömänä olleen tai kolme kuukautta työttömänä olleen alle 30-vuotiaan työllistävälle 150 euroa/kuukausi ja yli 500 vuorokautta työmarkkinatukea saaneen henkilön työllistävälle 350 euroa kuukaudessa (työllistämisseteli). Lisäksi yritykselle maksetaan työllistämispalkkiota 500 euroa, mikäli työllistäminen on jatkunut yhtäjaksoisesti yli 500 vuorokautta työmarkkinatukea saaneen henkilön osalta vuoden ajan ja henkilön kanssa on solmittu toistaiseksi voimassaoleva työehtosopimus. Lisäksi vastaavaa tukea voidaan myöntää soveltuvin osin henkilön perustamalle yritykselle, mikäli hän työllistää itsensä yrittäjänä (yrittäjäseteli).

 

Tukiehdot

Tukilomake

 

Messu- ja koulutustuki

Puumalalaiset kaupparekisteriin perustamisilmoituksen tehneet yrittäjät ja käsityöläiset voivat hakea kunnalta messutukea osastokustannuksiin ja koulutustukea koulutus-/kurssimaksuihin. Tuen määrä yhdelle yritykselle voi olla enintään 337 €/vuosi.
Hakemuslomake

Oppisopimuskoulutustuki

Puumalalainen yrittäjä, joka palkkaa oppisopimuksella työsuhteeseen puumalalaisen henkilön, voi hakea kunnalta oppisopimuskoulutustukea. Koulutuksen tulee olla ammatillista peruskoulutusta ja kestää vähintään 2 vuotta.
Tuen määrä on 1010 €/yrittäjä/oppisopimuskoulutettava.
Hakemuslomake ja -ohje

Kesätyöllistämistuki

Puumalalainen yrittäjä, yhteisö (ei julkisyhteisö) tai yksityinen työnantaja (esim. kotitalous) voi hakea tukea työllistäessään kesällä puumalalaisen koululaisen, opiskelijan tai juuri oppilaitoksesta valmistuneen. Tuen määrä on 180 €/yritys/työllistetty, enintään 540 €/yritys.

Tarkemmat hakuohjeet ja -lomakkeet edellä mainituista tuista saa kunnantalolta hallinto- ja talouspalveluista.
Kesätyöpaikkatukihakemus

 

Lisätietoja löydät myös seuraavista verkkopalveluista:

Suomen yrittäjien verkkopalvelu
www.yrittajat.fi

Etelä-Savon yrittäjät r.y.
www.yrittajat.fi/etelasavo

Pientyönantajan palvelu palkanmaksuun
www.palkka.fi

Yritysneuvontaa sekä investointi- ja kehittämishankkeiden tukimahdollisuuksia voit kysellä myös heiltä: