Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Ympäristönsuojelu

Puumalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii tekninen lautakunta ja sen alaisuudessa ympäristösihteeri. Viranomaisen tehtäviin kuuluvat lakisääteiset lupa- ja valvonta-asiat sekä neuvonta ja tiedotus. Viranomaistehtäviin kuuluvat mm:

  • Ympäristöluvat
  • Maa-ainesluvat
  • Maisematyöluvat
  • Meluilmoitukset
  • Vesilain valvontatehtävät
  • Jätelain valvontatehtävät

Yhteystiedot:

  • Ympäristösihteeri Timo Hämäläinen, 050 406 0235, timo.hamalainen(at)puumala.fi

Haja-asutusalueen vesi- ja jätevesiasiat

Valtioneuvoston antaman ns. jätevesiasetuksen mukaan on kaikkien ennen vuotta 2004 rakennettujen asuntojen ja loma-asuntojen jätevesijärjestelmien täytettävä asetuksen mukaiset puhdistusvaatimukset 15.3.2018 mennessä. Asetuksen muutos on tällä hetkellä työn alla.

 

Rantojen ruoppaus

Rannan tai vesiväylän ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus 30 pv. ennen työn aloittamisesta Etelä-Savon ELY-keskukseen. Ilmoitukseen on liitettävä vesialueen omistajan eli osakaskunnan suostumus. Hankkeesta on myös hyvä ilmoittaa lähinaapureille. Ruoppaukset on syytä ajoittaa 30.9. – 30.4. väliselle ajalle, jotta haitat naapurustolle ja kala- ja vesilintukannoille olisivat mahdollisimman vähäiset. Lisätietoa löydät seuraavasta linkistä:

www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus