Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Yksityistiet

 

 

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET 

Puumalan kunta ilmoittaa haettavaksi yksityisteiden kunnossapitoavustukset 28.4.2017 mennessä. Avustukseen oikeutettuja ovat vuoden 2016 aikana pysyvän asutuksen käytössä olleet tiet, joiden pituus on vähintään 500 m. Pysyväksi asutukseksi katsotaan asuminen vakituiseen asumiseen hyväksytyssä asuinrakennuksessa, ei loma-asunnossa. 

Tiekuntien on liitettävä hakemukseen jäljennös vuoden 2016 tilinpäätöksestä ja edellisen vuosikokouksen pöytäkirjasta liitteineen. Hakemus pitää jättää määräaikana osoitteella Puumalan kunta, Yksityistieavustukset, Keskustie 14, 52200 Puumala.

Hakemuksen (liitteineen) voi jättää myös sähköpostiin kirjaamo(at)puumala.fi

HAKEMUSLOMAKE    (tallenna ensin omalle koneellesi ja täytä)

 

Yksityistiet ovat yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon, jokainen sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Yksityistietä täytyy pitää käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa hoito- tai perusparannustöillä kaikkina vuoden aikoina. Yksityistieasioista säädetään "Laissa yksityisistä teistä"

Yksityistielain kokonaisuudistus on vireillä. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018. Uudistukseen voi tutustua Liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla:

Yksityistielain kokonaisuudistus

 


Yksityisteiden kunnossapito ja yksityistieavustukset

Puumalan kunta myöntää kunnossapitoavustuksia yksityisteiden kunnossapitoon. Avustettavan yksityistien tulee olla vähintään puolen kilometrin pituinen vakituisesti asutun kiinteistön pääsytie. Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemuksia haetaan kerran vuodessa lehtikuulutuksella ilmoitettavana ajankohtana, yleensä kevättalvella. 

Kunta myöntää myös harkinnanvaraisia avustuksia perusparannushankkeille. Harkinnanvaraista avustusta voi hakea jatkuvasti. Kunnan avustuksista päätetään vuosittain toteutuneiden hankkeiden perusteella. Tiekunnat voivat saada peruskorjauksiin myös valtion avustusta. Lisää tietoa ELY-keskuksen sivuilta


Yksityistietoimitukset

Yksityistien asioiden hoitamiseen voi olla tarpeen perustaa järjestäytynyt tiekunta. Tiekunta perustetaan joko kunnan tai maanmittauslaitoksen yksityistietietoimituksessa. Puumalassa yksityistielain mukaisista toimituksista vastaa teknisen lautakunnan tiejaosto, jonka sihteerinä toimii maanmittausteknikko.


Esite: "Tiekunta tutuksi ja toimivaksi"


Liikennemerkit yksityisteillä

Yksityisteillä on voimassa myös tieliikennelaki. Pysyvän liikenteenohjauslaitteen, kuten mm. nopeusrajoituksen tai puomin asettamiseen tarvitaan kunnan suostumus.


Osoitejärjestelmä

Kaikille rakennetuille kiinteistöille on lähiosoite, tien nimi ja numero sekä tarvittaessa lisäksi kirjain. Osoitenumeron maastoon merkitseminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Yhteisen tiennimiviitan asettaminen on tiekunnan tai tieosakkaiden vastuulla. Kunnan antaman lähiosoitteen lisäksi kannattaa kodin ja mökin seinälle tulostaa hätäkeskuslaitoksen koordinaattipalvelun mukainen ohje.

 

Opaskarttaan pääset tästä

 

Suomen Tieyhdistys ry

Suomen Tieyhdistys ry on tie- ja liikennealan etu-, yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö, jonka toiminnan
päämääränä on tie- ja liikenneolojen kehittäminen sekä liikenteen taloudellisuuden, tehokkuuden, turvallisuuden ja liikennekulttuurin edistäminen. Tieyhdistys mm. kouluttaa tieisännöitsijöitä. Jäsenpalvelut ovat laajat, joten tiekunnan kannattaa liittyä tieyhdistyksen jäseneksi.
Tieyhdistyksellä on yksityistieasioiden neuvontapuhelin . Tieyhdistys järjestää alueelliset yksityistiepäivät –kiertueen joka toinen vuosi. Tieyhdistys julkaisee myös lehtiä, kirjoja ja ohjeita.

 

 

Lisätietoja: maankäyttöteknikko Merja Tuomainen gsm 040 723 0776, merja.tuomainen(at)puumala.fi