Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Vanhusten ja vammaisten palvelut

Puumalan kunnan vanhusten ja vammaisten palvelut järjestää ESSOTE

Vanhustyön palvelukeskuksessa Saimaan rannalla on viihtyisiä palveluasuntoja sekä tehostettuun (ympärisvuorokautinen hoito) että tavalliseen palveluasumiseen. Lisäksi siellä annetaan lyhytaikaista laitoshoitoa ympäri vuorokauden.

Päivätoiminta järjestää kahtena päivänä viikossa toimintaa ja palveluita kotona asuville vanhuksille.

Kehitysvammahuolto Puumalassa käsittää turvallista asumispalvelua tarjoavan Peippolan asuntolan, päivätoiminnan Sinituvan työpalvelussa neljänä päivänä viikossa sekä kehitysvammaisten kerhon kerran viikossa. Toiminnassa kehitetään omatoimisuutta ja oman elämän hallintaa.

Essoten Puumala-Anttola alueen vanhus- ja vammaispalveluista vastaa palvelupäällikkö Sanna Luokkamäki, puh. 044 351 6371

Puumalan asumispalvelujen esimiehenä toimii Liisa-Leena Vidman, puh. 0400 479 601. Liisa-Leena Vidman toimii myös Puumalan aluevastaavana. Hän huolehtii mm. henkilöstön yhteiskäytöstä vastuualueiden välillä, runsaasti eri palveluja käyttävien asiakkaiden palveluohjauksesta, toimitila- ja työturvallisuudesta sekä pitää yhteyttä kuntiin ja muihin paikallisiin yhteisöihin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asioissa.

Kotiihoidon esimiehenä toimii Tina Aalto, puh. 050 591 7286.

 

Yhteystiedot:

 • Poukama, lyhytaikainen laitoshoito, 0500 712 788
 • Poukama, tehostettu palveluasuminen, 040 823 0471
 • Koivuranta, tehostettu palveluasuminen, 040 823 0479
 • Rantakoti, tehostettu palveluasuminen, 040 823 0478
 • Mäntykoti, kotihoidon tavallinen palveluasuminen, 040 823 0481
 • Tupasvilla, tavallinen palveluasuminen, 040 823 0480
 • Kotihoito päivystys klo 7-21.30, 0500 795 359
 • Kotihoidon sairaanhoitajat arkisin klo 7-15, 044 794 5682, 044 794 5521
 • Peippola, kehitysvammaisten asuntola päivittäin klo 7-21.15, 0500 575 674
 • Sinitupa, kehitysvammaisten työtoiminta, arkisin klo 8-16, 040 823 0468

 

Lomakkeet

 

Palveluseteli

Palvelusetelillä kunta tukee asiakasta yksityisesti palveluntuottajilta hankittujen palvelujen maksamisessa. Palveluseteli on arvoltaan 20 euroa ja setelillä tuettavia ovat esimerkiksi tilapäisesti kotona tehtävä hoivatyö ja omaishoitajien vapaapäivien järjestäminen. Palvelusetelin saaminen edellyttää palveluntarpeen arvioimista. Palvelusetelin saanut voi valita palveluntarjoajan luettelosta, joka löytyy osoitteesta: http://www.klemmari.info
Lisätietoja asiasta antaa vanhuspalveluvastaava Anne Partti p. 050 591 7286.

 

Vanhusneuvosto

Puumalan kunnassa toimii 6-jäseninen vanhusneuvosto, joka on Puumalan kunnan ja sen alueella toimivien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistyöelin.

Vanhusneuvoston tarkoituksena on

 • edesauttaa vanhusten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
 • edistää vanhusten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa
 • seurata vanhusten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi
 • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin
 • tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia koskevissa kysymyksissä
 • hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallitukselle sille antamat tehtävät.

Vanhusneuvoston jäsenet:

Valtonen Helvi, pj., peruspalvelulautakunnan pj., puh. 0500 155 276

Ihanamäki Pirkko, Eläkkeensaajat ry:n edustaja, puh. 040 836 9812

Luukkonen Eeva-Liisa, Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:n edustaja, puh. 050 065 4155

Keijonen Hanne, Puumalan seurakunnan edustaja, puh. 050 343 2475

Tarhonen Sinikka, Seutusote/lähihoitaja

Martti Venäläinen, Puumalan sotaveteraanit ry:n edustaja, puh. 050 432 9351

Julin Anne, sihteeri, puh. 050 342 5037

 

Puumalan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 - 2016

 

 

Sivun kuva: Jukka Väisänen