Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Vanhusten ja vammaisten palvelut

Puumalan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää (Essote) 1.1.2017 alkaen.

Puumalan sosiaali- ja terveyspalvelujen tietoja ei päivitetä enää näille sivuille.

Puumalan hyvinvointiaseman palveluista löytyy tietoa täältä.

Tietoja muiden ESSOTE-paikkakuntien sosiaali- ja terveyspalveluista löytyy Essoten nettisivuilta osoitteesta http://www.essote.fi/palvelut-paikkakunnittain/

Sosiaali- ja terveyspalvelujen viranhaltijoiden ja työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi@essote.fi


 

Vanhus- ja vammaisneuvosto

Puumalan kunnassa toimii 8-jäseninen vanhus- ja vammaisneuvosto, joka on Puumalan kunnan ja sen alueella toimivien järjestöjen yhteistyöelin.

Vanhus- ja vammaiseuvoston tarkoituksena on

 • edesauttaa vanhusten ja vammaisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
 • edistää vanhusten ja vammaisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa
 • seurata vanhusten ja vammaisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi
 • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin
 • tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vanhuksia ja vammaisia koskevissa kysymyksissä
 • hoitaa muut neuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallitukselle sille antamat tehtävät.

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet:

Pitkonen Laura, pj., hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, puh. 045 257 1400

Vidman Liisa-Leena, Essoten edustaja, puh. 040 047 9601

Valtonen Helvi, Puumalan Sotaveteraani ry:n edustaja, puh. 0500 155 276

Ihanamäki Pirkko, Eläkkeensaajat ry:n edustaja, puh. 040 836 9812

Luukkonen Eeva-Liisa, Eläkeliiton Puumalan yhdistys ry:n edustaja, puh. 050 065 4155

Hämäläinen Sonja, Puumalan seurakunnan edustaja, puh. 050 343 2475

Moisio Sirkku, vammaisten edustaja, puh. 040 747 7581

Lustberg Anneli, vammaisten edustaja, puh. 050 405 9600

Julin Anne, sihteeri, puh. 050 342 5037

 

Puumalan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2018-2021

 

IKÄIHMISTEN SEMINAARI 17.4.2018

 

Osallistujien palautteet ja kehittämisehdotukset

 

palvelun järjestäjien toimenpiteet (15.5.2018)

 

SOTE-PALVELUT

 

 

 • Olemassa olevat palvelut koetaan hyväksi       

 

 

 • Lääkäripalvelut Puumalan hyvinvointiasemalla toivotaan viitenä päivänä/ viikko
  • lääkäripäivystys halutaan takaisin kuin ”vanhoina hyvinä aikoina”

 

Lääkäripalvelu on nyt 5 päivänä viikossa Puumalan hyvinvointiasemalla.

 

 • Hammaslääkärille enemmän aikoja, odotusajat lyhyemmäksi

 

 

 • Toivotaan, että paikkakunnalla laboratoriopalvelu säilyy edes nykyisellään ja Röngten saataisiin takaisin

 

 

 • Palveluohjauspiste/asioimispiste; saisi ohjausta kaavakkeiden, lomakkeiden täyttöön, mitä liitteitä tarvitsee, mitä kelan etuisuuksia on/voi hakea

 

Lakisääteinen palveluohjaus ja neuvonta puuttuvat Puumalasta, selvitetään mahdollisuutta toteuttaa esim. kylätuvalla sosiaalityöntekijän/-ohjaajan toimesta 2 päivänä viikossa.

 

 • Yhteisöllinen ruokailu esim. koululla

 

Selvitetään.

Myös ruokailumahdollisuutta senioritalon kerhohuoneessa.

 

 • Hoitajia lisää, kiireen tuntu välittyy asiakkaisiin
  • Huoli siitä, saako henkilöstö riittävästi koulutusta, Geriatrian osaamista
  • Hoitajien palkkaus kuntoon

 

 

 • Kiitokset
  • Terveysasemalle: palvelua saadaan, asioita viedään eteenpäin
  • Päivätoimintaan              
  • Menumatti-ateriapalvelu hyvä

 

 

 • Kotihoito
  • ”Kallista, onko hintansa väärtti”
  • Puumalassa ei yksityisiä palveluntuottajia, kuten kaupungissa
  • Liikuntaa kotihoitoon, ulkoiluttamista, mahdollistaminen aktiivisuuteen
  • kiire pois

 

 

 • Ambulanssi: kyyti vaihdettu taksiin, koettu epäasiallista kohtelua

 

 

 • Palveluasuminen: koti kodinomainen, ei laitos -> hyvä asia.
  • ”Niemi on paha paikka”, olisiko tilalle yhteisöllistä palveluasumista (Senioritalot, lopun elämän yhteisöllinen asumismuoto)

 

 

 • SHL ja VPL kyydit, kuntarajat ei palvele kaikkia

 

 

 • Sote
  • Häviääkö sotessa kaikki palvelut omalta paikkakunnalta
  • Tuleeko sotessa säästöjä?

 

 

 

KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT

 

 

 • Kirjaston sijainti koettiin toisaalta haasteelliseksi liukkaiden kelien aikaan ja toisaalta keskeinen paikka sai kiitosta. Kirjaston palvelua pidettiin hyvänä ja nopeana. Virkailijat ovat auttavaisia ja uutuuksia saa nopeasti.

 

 

 • Kirjaston viitoitusta pitää kehittää, mutta Ojakujan puolelta viitoitusta ei toivottu parkkipaikkojen vähyyden ja taloyhtiön pihan takia.

 

Viitoitus toteutetaan kesällä 2018.

 

 • Omatoimikirjaston tulosta iloittiin. Aukioloaikojen kirjavuus koetteli muistia ja niistä toivottiin ”liparetta” jakoon (kirjastossa onkin!) Torstaiaamuna kirjaston pitäisi olla auki asiointiliikenteen takia.

 

 

 • Kulttuuriretket saivat kiitosta eli Kokoa oma poppoo –retket koettiin oikein hyvinä. Samalla retkien avoimuus muillekin kuin ko. yhdistyksen jäsenille tuli esille. Tähän pitää löytää ratkaisu tiedotuksen keinoin. Myös Puumalan tapahtumat ja laadukkaat esitteet saivat kiitosta.

 

Kulttuuriretket tulevat jatkumaan.

 

 • Puumalan kesäteatteriesityksiin toivottiin kunnan kustantamaa yhteiskyytiä kyliltä. Kohderyhmänä ikäihmiset.

 

Selvitetään kesäksi 2019.

 

 • Auditoriossa järjestettävissä tilaisuuksissa pitää huolehtia siitä, että inva wc on avoinna. Voisiko ko. wc olla aina auki? (kaikilla järj. ei ole koulun avaimia)

 

Huolehditaan inva-wc:n avoinna olemisesta tilaisuuksien aikana.

 • Auditorioon tarvitaan ”kuulosimpukka” kuulovammaisia varten.

 

Toteutetaan kesällä 2018, myös valtuustosaliin.

 • Sukupolvien kohtaamista eri tapahtumissa toivottiin - >yhteistyö mm. koulun ja nuorisopalveluiden kanssa.

 

 

 

KANSALAISOPISTO

 

 

 • Kansalaisopisto koettiin tärkeäksi ja ”Puumala olisi ankea paikka ilman opistoa”.

 

 

 • Tiedottaminen nousi usein esiin: ”tietoa löytyy hyvin, jos haluaa etsiä”, esitettä kehuttiin ja nettisivuja. Mutta tuli palautetta, että Puumala-lehteen tulee laittaa lisää ilmoituksia, ”joka viikko ilmoitus ja usein vielä toiseen kertaan muistutuksia kaikista kursseista”. Tämä oli toinen ääripää. Kotisivujen linkitystä kyseltiin helpommaksi. Facebook-sivut eivät ole kovin hyvin tiedossa mutta osa seuraa niitä aktiivisesti.

 

 

 • Tietotekniikasta kyselin paljon ja toiveita tuli laidasta laitaan, osa oli löytänyt kurssit, osa halusi yksilö opetusta kotiin.

Suunnitellaan esim. ”arjen tarpeet huomioon” ja eripituisia kursseja.

 

 • Ikääntyvien yliopiston luennoista haluttiin monipuolista tiedotusta ja toivottiin että ”terveysluennot” jatkuvat.

 

Tulossa 4 terveyteen liittyvää ja 1 historian luento.

Puumala-lehteen laitetaan ilmoitukset luennoista.

 

 • Kiitosta annettiin paljon monista kursseista esim. Osaamista ja onnistumisia - Sanna Korhosen kurssi sain kauniit kiitoksen. Hyvästä tarjonnasta kiitettiin samoin monipuolisuudesta.

 

Sanna Korhosen kurssi jatkuu.

 • Kurssitoiveita esitettiin: runokarokea, sukututkimusta, seniorijoogaa, lausunnan opetusta, käsityötä aloittelijoille ja kaikenlaista vireyden ja kunnon ylläpitoa ja venäjänkielisten huomioimista.

Näitä toiveita opisto alkaa toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan ja pohtii tiimissä aikataulutuksia.

 

 • Kurssihinnoista todettiin, että ovat kohtuullisia!

 

Valmistellaan hyvinvointilautakuntaan lukuvuosimaksujen alentamista.

 

 

LIIKUNTAPALVELUT

 

 

 • Vesiliikunta
  • uimahalliretket saivat paljon kiitosta, myös omaa uimahallia tänne Puumalaan toivottiinJ
  • uimahalliretket muulle päivälle kuin maanantaille
  • Sappulaan toivottiin saunavuoroja kesäksi ja toivottiin, että sen ranta-aluetta siistittäisiin ja pidettäisiin hyvässä kunnossa
  • uimarantaa kirkonkylälle toivottiin

 

 

 

 

Saunavuorojen toteutukseen ei tällä hetkellä ole resursseja.

Veeran rannan suunnittelu ja määrärahojen varaus talousarvioon.

 

 • Vähän liikkuvat ja erityisryhmät
  • vähän liikkuvat henkilöt tulisi jollain tavalla saavuttaa
  • kävelyryhmiä, joissa rauhallinen tahti, toivottiin lisää
  • esteettömät tilat biljardin peluuseen, nuokkarilla biljardipöytä näyttämöllä ja ahtaasti, ei mahdu esim. pyörätuolilla pelaamaan
  • esteettömät tilat muuhunkin liikuntaan
  • omat ryhmät erityisryhmille, muillekin kuin kehitysvammaisille

 

 

Essote suunnittelee tätä.

 • Hiihtoladut ja retkeilyreitit
  • helppoja hiihtolatuja lisää eri puolille kirkonkylää ja sivukyliä
  • Viljakansaarelle koko latu käyttöön ja muutenkin kylille latujen kunnossapitoa

 

 

 

 

 • retkeilyreittien kunnossapitoon kiinnitettävä huomiota, esim. Kukkeisten polku

 

 

Tähän ei ole tällä hetkellä resursseja.

Kylien asukkaat huolehtivat kylien laduista, kunnalta saa moottorikelkan käyttöön. Kustannuksiin voi hakea avustusta -> tiedottaminen kylille.

 • Liikuntaryhmistä
  • tanssia ja tanssiryhmiä päiväsaikaan ja ei haittaa, vaikka välillä olisi elävä orkesteri soittamassa
  • vietäisiin liikuntatuokioita jo valmiisiin ikäihmisten ryhmiin (mm. seurakunnan ja järjestöjen ryhmät, palvelutalo…)
  • eri lajien kisailuja ikäihmisille
  • lisää kuntosaliryhmiä, osa ryhmistä on liian isoja
  • erityisryhmille lisää ryhmiä ja niistä ilmoittaminen/mainostaminen
  • monipuoliset liikuntapalvelut saivat kiitosta (mm. Kunnon Puumala -hanke ja Voimaa Vanhuuteen -kärkikunta)
  • yhteisiä pyöräilyretkiä
  • keilaretkiä lisää

 

 

Vuonna 2018 vanhustenviikolla.

 

 

 

 

 

 

 

Kaikenikäisille yhteinen keilareissu.

 • Liikuntapaikoista
  • lähiliikuntapaikka sai kiitosta
  • esteettömiä liikuntapaikkoja lisää
  • Koulukartanon tiloja liikuntakäyttöön, on esteetön paikka ja siellä on (tai ainakin on ollut) inva-vessa
  • kevyenliikenteen väyliä lisää, olisi turvallisempaa kävellä

 

 

Biljardin pelaamiseen tekninen toimiala selvittää sopivaa esteetöntä paikkaa (Kylätupa?, Koulukartano?, Kunnantalon alakerta?)

 • Kaiken kaikkiaan osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä Puumalan monipuoliseen liikuntatarjontaan. Liikuntapaikkoihin oltiin myös pääasiassa tyytyväisiä. Osallistujat eivät oikein osanneet sanoa, mitä toivoisivat lisää. Kysymykset liittyivät jo olemassa oleviin ryhmiin ja Kunnon Puumala -hankkeeseen. Oltiin hyvillään, että hanke jatkuu vielä.

 

 

 

TEKNISEN TOIMIALAN PALVELUT

 

 

 • Keijolle terveisiä, tekee hyvää työtä poikien kanssa

 

 

 • Istumispaikkoja kevareiden varteen ja ranta-alueelle (Kotiniemen aallonmurtajalle?)

 

Tilattu rantaan.

 • Parkkipaikkoja lisää (koirapuisto, Nuorisotalo?)

 

Parkkipaikkoja koirapuistoon toteutetaan kesällä 2018.

 

 • Katuvalaistusta lisää (syksyllä läpi yön?)

 

Selvitetään.

 • Hiekoitukseen ja auraukseen tarkkuutta (mennyt talvi haastava), lumenpoiston synkronointi, taksit

 

 

 • Pappilantielle toivottiin hidastustöyssyä, toisaalta töyssyistä ei pidetty

 

 

 • Työpajan apua toivottiin, toimialaluettelosta kerrottiin vanhuksille

 

Työpajan palveluista tiedotetaan.

 • Suojatie kt 62:lle (ELY ?), kerrottiin kiertoliittymäselvityksestä

 

 

 • Pikku roskiksia lisää, omansa koiranjätöksille (?)

 

Toteutettu.

 • Aluekeräyspisteet tulvivat välillä

 

Skarpataan etenkin juhannuksen aikoihin.

Vieraskieliset tekstit matkailijoita varten.

 

 • Paremmat opasteet (yleisö-wc: t, bunkkeri, Koskenselkä)

 

 

 • Tukikaiteita lisää (kunnantalo, kirjasto), terkkarin edustan kaide kuntoon

 

Kirjastoon menevälle väylälle kaide molemmin puolin.

 • Kylätalolle inva-wc (kirjastossa on)

 

Kylätalolla on inva-wc, käsienpesuallas vaihdettava pienempään.

 

 • Urkkakentän katsomon kioskin fiksaus

 

Toteutetaan kesällä 2018.

 • Seniorikotien keittiöt vanhukset huomioiden, esim. mikrojen korkeudet

 

 

 • Sappulan saunarakennuksen kunnostus ja rannan siistiminen

 

Ranta siistitään.

 • Veeran ranta-alueen parannustoimet

 

Suunnitellaan ja varataan talousarvioon määrärahat toteutusta varten.

 

 • Alppiruusupuisto(?)

 

 

 • Frisbeerata

 

Koulun pihalla pienimuotoinen rata irtokoreilla.

 • Matonperustelineet eri korkeuksille

 

 

 • Koulun hissiin käyttöohje

 

 

 

SEURAKUNTA

 

 

 • Seurakunnalla on jo paljon toimintoja ja niihin ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Esim. askarteluilta ja hyvinvointi-ilta ovat tykättyjä.

 

 

 • Toivotaan vielä enemmän ihmisten luo menemistä: esim. laulupiiri ja yksinäisten luona käynnit, kuljetus yhteissyntymäpäiville, sukupolvien yhteisiä tilaisuuksia.
 • Käyntien tarvetta on vaikea arvioida, siksi toivotaan yhteydenottoa läheisiltä/naapurilta. Tilanteen kartoittaminen yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa?  Tilanteet ja avun tarve saattaa muuttua ikäihmisillä nopeasti.
 • Jokainen on lähimmäinen ja voi ja saa auttaa yksinäistä.

 

On jo: sukupolvimessu, vappukarkelot, äitienpäivä,

Sokeripala-päivystys palvelutalossa, syntymäpäiväkäynnit 80 v, kinkerit, lähetyspiirit, kotikäynnit, joululaulut Huikossa ja kylätalolla.

Ei pysty enempään käymään ihmisten luona, koska työntekijöistä moni on osa-aikaisia. Tulevaisuuden näkymä on, että entistä vähemmän palkattua työvoimaa.

 

 • Tule ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin, niin pääset vaikuttamaan asioihin!

 

 

 • Kirkonpenkissä on hankala istua sairauden tai muun syyn vuoksi.

Voi tulla srk talolle kuuntelemaan jumalanpalvelusta, (ainakin jos kirkon jälkeen on tilaisuus.)

 

 

ELÄKELÄISJÄRJESTÖT

 

 

 • Järjestöjen esittäytyminen Puumala lehdessä.

 

 

 • Kunnalle tietopaketti järjestöjen toimihenkilöistä. Yhdistykset päivittää vuoden alussa muutokset.

 

 

 • ATK-tukihenkilöitä, jotka olisivat saatavissa asiakkaan kotiin ongelman neuvomiseen.

 

 

 • Vapaa-ajantoimintaa, konsertit, teatterit, kerhot ,ym.

 

 

 • Järjestöjen yhteistoimintaa enemmän, olisi aina suuremmalle porukalle tarjonta ja kuppikuntaisuus häviäisi.

 

 

 • Toimintakalenteri, päällekkäisten tapahtumien estämiseksi.

 

 

 • Miesten omaa toimintaa.

 

 

 • Kotiseutukierros.

 

Järjestetty, mutta ei ollut osallistujia.

 

 • Toivottiin enemmän ruokailua yhdistettävän retkille.

 

 

 • Talkooapua.