Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Puumalan kunnan ostot

Oheisissa dokumenteissa on listattu suuruusjärjestyksessä ne yritykset ja yhteisöt, joille Puumalan kunta on suorittanut maksuja vuonna 2015 ja 2016. Aineistot ovat sekä PDF- että excel-muodossa.

Ostolaskut 2016 PDF
Ostolaskut 2016 excel

Ostolaskut 2015 PDF
Ostolaskut 2015 excel

Listaus kattaa toimittajat, joiden laskutussumma on koko vuoden aikana ollut yhteensä yli 200 euroa.

Aineistossa eivät näy yksityishenkilöt tai toiminimellä laskuttaneet yritykset. Jos toiminimen laskutussumma on yli 10 000 euroa, on maksusuorituksen tarkoitus mainittu erikseen.

Miksi ostolaskut julkaistaan?

Kunnan menoista valtaosa kohdistuu ostoihin toisilta osapuolilta. Ostot voivat olla esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen hankintaa.

Kunta puolestaan itse on julkisyhteisö, joka saa rahoituksensa valtaosin veroina ja valtionosuuksina. Kunnan toiminta perustuu julkisuusmyönteisyyteen. Ostolaskujen avaamisen tarkoitus on lisätä kunnan toiminnan läpinäkyvyyttä̈ ja vahvistaa siten paikallisdemokratiaa. Ostolaskujen avaamisella voidaan lisätä̈ myös kustannustietoisuutta ja hakea sitä kautta mahdollisia säästöjä. Julkistaminen on myös osa kunnan sisäistä valvontaa, ja vahvistaa sitä, että kunnan hankinnat toteutetaan määräysten ja lainsäädännön mukaisesti.

Ostolaskujen julkistaminen on yleistynyt viime aikoina. Erityisesti näin ovat menetelleet maamme suurimmat kaupungit.

Miksi aineistosta eivät selviä yksittäiset laskut tai maksujen käyttötarkoitus?

Aineisto on luotu hyödyntämällä kunnan ostoreskontraa ja siitä saatavaa dataa. Aineiston käsitteleminen julkaisukelpoiseksi ei valitettavasti ollut mahdollista nykyisellä ohjelmistolla ilman erittäin työlästä aineiston läpikäyntiä. Tarkoituksena on kuitenkin kehittää aineiston julkaisemista myös tulevina vuosina.

Miksi toiminimiä ei ole julkaistu?

Toiminimiyrityksiä koskevia tietoja on tulkittu henkilötietoina, eikä niiden luovuttaminen (asettaminen nähtäville tietoverkkoon) ole henkilötietolain mukaista. Tiedot voi kuitenkin saada halutessaan nähtäväksi esimerkiksi kunnantalolla.

Mitä aineistoon sisältyy?

Aineistossa ovat kunnat suorittamat maksut yrityksille ja muille yhteisöille. Valtaosa maksuista on kunnan itsensä rahoittamia, mutta mukana on myös maksuja, joissa alkuperäinen maksaja on ollut joku toinen. Esimerkiksi kunnan työntekijöiden palkoista osa ohjataan ammattijärjestöille tai Kuntien Eläkevakuutukselle (KEVA), ja luottamushenkilöiden palkkioista pidätetään usein osuus puolueille. Myös nämä suoritukset näkyvät aineistossa. Summat sisältävät myös mahdolliset arvonlisäverot, jotka eivät kuitenkaan pääsääntöisesti jää kunnan kustannukseksi.

Aineistoon sisältyvät esimerkiksi kunnan käyttötalousmenot, investointimenot ja lainanlyhennykset. Sen sijaan esimerkiksi työntekijöille maksetut palkat eivät näy aineistossa.

Mikkelin kaupunki on suurin laskuttaja siitä johtuen, että Puumalan sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotettu Mikkelin kaupungin toimesta vuosina 2013-2016. Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) hoiti puolestaan kuntalaisten erikoissairaanhoidon ja 1.1.2017 alkaen kaikki sote-palvelut. Edellä mainittuihin lukuihin sisältyvät siis kaikki sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta aiheutuvat henkilöstökulut. Kunnan itsensä tuottamien palvelujen aiheuttamat palkkakulut eivät sen sijaan näy ostolaskuaineistossa.

Haluan tietää miksi kunta on maksanut aineistossa näkyvän summan jollekin yritykselle. Voinko saada sen selville?

Kunnan toiminta perustuu julkisuusmyönteiseen hallintoon. Kunnan asiakirjat, myös ostolaskut, ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei kunnalla ole lakisääteistä velvollisuutta salata asiakirjaa. Nämä syyt löytyvät laista viranomaisen toiminnan julkisuudesta:http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Jos olet kiinnostunut jostain yksittäisestä laskusta tai toimittajasta, niin pyydämme ottamaan yhteyttä esimerkiksi taloussihteeri Erja Penttiseen: erja.penttinen@puumala.fi tai 040 823 0459. Varauduthan yhteyttä ottaessasi siihen, että tietojen etsimisessä voi kestää aikansa, pääsääntöisesti kuitenkin enintään 14 vuorokautta.

Lisätietoja saa myös kunnanjohtaja Matias Hildeniltä, matias.hilden@puumala.fi tai 050-375 8541