Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Rakentaminen

Tältä sivulta löydät tietoa rakennusvalvonnasta, rakennusluvan jättämisestä, mahdollisen poikkeamisluvan hakemisesta sekä rakentamisen aikana tarvittavavia lomakkeita.

Tutustu myös seuraaviin:

RakentaminenRakennusvalvonnan taksat 1.1.2018 alkaen

Puumalan kunnan rakennusjärjestys

Toimialaluettelo rakentajille: sisältää tietoja Puumalassa toimivista rakennushankkeissa tarvittavista yrityksistä

Rakentamisilmoitukset - kotitalous rakentajana (vero.fi)

Yleiskaavat ja kirkonkylän asemakaavat löydät karttapalvelustamme:

Puumalan karttapalvelu

Korjausavustukset

Puumalan haja-asutusalueella on noin 50 ranta-asemakaavaa, joilla yleiskaava ei ole voimassa. Ota yhteyttä rakennusvalvontaan, kun tarvitset lisää tietoa ranta-asemakaavojen rakentamismääräyksistä.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennustyön aikaista toteutusta ja rakennetun ympäristön kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Lisäksi rakennusvalvonta antaa maksutonta ja puolueetonta rakentamisen yleistä neuvontaa.

Hoida hankkeesi rakennuslupa-asiointi verkossa Lupapisteen kautta – aina ennakkokyselyistä hankkeen päättymiseen saakka. Palvelu kokoaa kunnan viranomaisen, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen ja pitää kaikki hankkeen osapuolet pysyvät tietoisina hankkeen etenemisestä. Vuorokauden ympäri. Hakemusten käsittely ja lupa-asiointi on sujuvampaa kun tarvittavat tiedot ovat heti mukana eikä paperisia hakemuksia ja asiakirjoja tarvitse toimittaa erikseen eri toimijoille.
Tutustu ja kirjaudu palveluun osoitteessa www.lupapiste.fi

Rakennustarkastaja hoitaa:

  • rakennusluvat
  • toimenpideluvat
  • toimenpideilmoitukset
  • purkamisluvat ja - ilmoitukset
  • jatkoajat rakennusluville

Ympäristösihteeri hoitaa:

  • ympäristöluvat
  • maisematyöluvat

Maankäyttöteknikko:

  • haja-asutusalueen osoitteet

Rakennusjärjestys: Etäisyydet ja muut tarkemmat määräykset rakentamisesta ja luvan myöntämisestä löytyy rakennusjärjestyksestä.

Rakennuslupa: Rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen sekä käyttötarkoituksen muutokseen on haettava rakennuslupa.

Jatkoaikahakemus: Jatkoaikaa haetaan rakentamisen aloittamisen tai valmistumisen määräajan jatkamiseen.

Toimenpidelupa: Rakennelmat ja jätevesijärjestelmän uusiminen ovat toimenpideluvan varaisia.

RH 1 - lomake on liitettävä hakemukseen. Toimenpidelupaan on liitettävä vähintään asemapiirustus ja tarvittaessa pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset.

Toimenpideilmoitus: Toimenpideilmoitus vaaditaan 20 m2 pienemmistä rakennelmista (aitta, varasto,  huvimaja yms.). Ilmoituksen liitteeksi on toimitettava vähintään asema-, pohja- julkisivu- ja leikkauspiirustukset.

Tarvittaessa toimenpideluvan ja toimenpideilmoituksen liitteeksi vaaditaan naapureiden kuuleminen/suostumus.

Purkamislupa: tarvitaan aina asemakaava-alueella, kun kyseessä on muu kuin talousrakennus.

Purkamisilmoitus: kun rakennus puretaan uudisrakentamisen vuoksi, rakennus tuhoutuu tulipalossa tai puretaan muusta syystä.

Katselmukset: Rakennustarkastaja suorittaa tarvittavat katselmukset.

Rakennuksen paikan merkitseminen: Ympäristösihteeri suorittaa paikanmerkkaukset haja-asutusalueilla ja maanmittausteknikko taajamassa.

Poikkeamislupa: Rakentamiseen liittyvät poikkeamisluvat (päätösvalta: tekninen johtaja, tekninen lautakunta tai kunnanhallitus).

Maisematyölupa: Maisematyölupa on haettava maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen (ympäristösihteeri).

Puiden kaataminen kaava-alueella vaatii ilmoituksen tekemisen rakennusvalvontaan. (ympäristösihteeri)

Tarkemmat ohjeet lupien hakemiseen Puumalan kunnassa.

Yhteystiedot:

Puumalan kunta, Rakennusvalvonta, Keskustie 14, 52200 Puumala

Rakennuslupahakemus tulee jättää tai postittaa osoitteeseen

Puumalan kunta, rakennusvalvonta
Keskustie 14
52200 PUUMALA

rakennusvalvonta(at)puumala.fi

Rakennustarkastaja Marko Haataja 050 301 2875, toimistoajat tiistaisin 12.00 -15.00 ja torstaisin 9.00 -12.00. Varmista rakennustarkastajan paikalla olo soittamalla ja sopimalla tapaaminen etukäteen.

Toimistosihteeri Mari Lappalainen 040 186 1763, mari.lappalainen(at)puumala.fi

Toimistosihteeri Leena Torvinen 040 823 0465, leena.torvinen(at)puumala.fi

Vesi- ja viemäriliittymäasiat taajama-alueella hoitaa Puumalan Vesiosuuskunta.
Yhteystiedot: tj. Leena Torvinen p. 050 582 3345.

Lomakkeet

 

Sivun kuva: Matti Kurkela