Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Nuorisopalvelut

Tarkemmat tiedot Puumalan kunnan nuorisopalveluista, etsivästä nuorisotyöstä ja nuorisovaltuustosta löydät Po1nt  Nuorten portaalista osoitteesta Po1nt.fi 
Sieltä löytyy myös ajantasainen tapahtumakalenteri.

 

Nuorisotalo

Harjutie 9, Puumala

Nuorisotalon aukioloajat löydät Po1nt - Nuorten portaalista osoitteesta Po1nt.fi

Nuorisotaloa voi myös vuokrata järjestöjen ja yhdistysten käyttöön, perhejuhliin tai kaupallisiin tilaisuuksiin (Hyvinvointilautakunta 14.1.2019 §9):
- puumalalaiset yhdistykset ja kansalaisopisto: käyttö viikottaiseen toimintaan 15 €/tunti ja juhlat yms. tilaisuudet 70 €/päivä
- ulkopaikkakuntalaiset järjestöt 25 €/tunti
- perhetilaisuudet 130 €/päivä
- pääsy/osanottomaksulliset tilaisuudet ja kaupalliset tilaisuudet 140 €/päivä.
Hintoihin sisältyy alv 10 %. Käyttömaksut eivät sisällä ovien avaamista ja sulkemista laitosmiesten työajan ulkopuolella. Mikäli näitä palveluita tarvitaan, niistä voidaan periä palveluntuottajan mukainen maksu.

Nuorille (alle 18 v.) järjestettävästä maksuttomasta tai pienen osallistumismaksun sisältävästä tapahtumasta ei peritä tilavuokraa. Nuorille suunnatussa toiminnassa pitää paikalla olla vähintään 18 vuotta täyttänyt vastuuhenkilö.
Nuorisotalon käyttävuokraan eivät sisälly nuorisotalon pelikonsolit, äänentoisto tai valopöytä ellei näistä erikseen vapaa-aikasihteerin kanssa sovita. Em. varusteista voidaan periä tapauskohtainen lisämaksu.

 

Varaukset vapaa-aikasihteeriltä puh. 050 3758569 tai virpi.tuovinen(at)puumala.fi


 

Taloudellista avustusta nuorisotoimintaan

Puumalan kunnan peruspalvelulautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan 15.12.2014 § 56.

Avustuksia myönnetään yhdistyksille, toimintaryhmille ja nuorille, joiden kotipaikka on Puumala. Nuoren ikäraja määritellään nuorisolain mukaisesti (0-29 v.).

Avustukset ovat luonteeltaan kertaluontoisia toiminta-avustuksia, jotka maksetaan kuitteja tai muita tositteita vastaan. Yhdistys tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdeltä Puumalan kunnan avustuksia myöntävältä taholta. Avustusta ei myönnetä toimintaan, johon saadaan muuta merkittävää tukea valtiolta tai muulta taholta. Avustukset jaetaan harkinnan mukaisesti. Nuorisopalvelujen avustuksia myönnettäessä painotetaan nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

Nuorisopalvelujen avustusta voi saada:
- nuorille järjestettävään toimintaan
- nuoren/nuorten osallistumiseen nuorille suunnattuun harrastustoimintaan
- muihin nuorisoprojekteihin.

Rajoitukset: Avustuksia ei myönnetä
- kalustohankintoihin ja kaluston kunnossapitoon
- päivärahakuluihin

Hakeminen: Avustusta voi hakea ennen toimintaa tai tapahtumaa tai heti sen jälkeen, kuitenkin saman kalenterivuoden aikana. Vuoden viimeiset hakemukset on oltava päätöksentekijällä 30.11. mennessä. 
Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä:
- avustuskohde
- kohteen menot ja tulot
- muualta saatavissa olevat tai saadut avustukset
- avustuksen saamisen tarve 
-  yhteystiedot (nimi, osoite ja pankkitiedot)
Tarvittaessa voidaan pyytää lisäselvitystä ennen päätöksentekoa.

Ratkaisuvalta: Ratkaisuvalta Liikunta- ja nuorisotoimen avustuksista päättää hallintosäännön 17 §:n mukaan vapaa-aikasihteeri.  Nuorisovaltuusto käsittelee nuorisopalveluille kohdistetun nuorten hakijoiden tai hakijaryhmien hakemukset ja antaa niistä päätösehdotuksen vapaa-aikasihteerille.

Avustuksen maksaminen: Avustukset maksetaan vapaa-aikasihteerin päätöksen mukaisesti sen jälkeen, kun hyväksyttävät menotositteet on toimitettu päätöksentekijälle. Tositteet on toimitettava saman vuoden aikana, kun avustettava toiminta on tapahtunut. Mikäli avustuksen saaja on antanut päätöksentekijälle virheellistä tietoa toiminnastaan tai muuten johtanut häntä harhaan avustusta koskevissa asioissa, voidaan myönnetty avustus jättää maksamatta tai jo maksettu avustus periä takaisin.

Lisätietoja kohdeavustusten hakemisesta saa vapaa-aikasihteeriltä puh. 050 3758569 tai virpi.tuovinen(at)puumala.fi

 

Yhteystiedot:
Puumalan kunta, Keskustie 14, 52200 Puumala

  • vapaa-aikasihteeri Virpi Tuovinen 050 375 8569, myös tekstiviestit ja Whatsapp-viestit, 
    sähköposti: virpi.tuovinen(at)puumala.fi
    Facebook: Puumalan Nuoriso Ja Liikuntapalvelut

 

 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021

 

Linkit:
Puumalan 4H-yhdistys
Puumalan seurakunta
MLL Puumalan yhdistys

 

Päivitetty 21.2.2019