Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Nuorisopalvelut

Tarkemmat tiedot Puumalan kunnan nuorisopalveluista löydät Po1nt – Nuorten portaalista osoitteesta Po1nt.fi Sieltä löytyy myös ajantasainen tapahtumakalenteri lasten- ja nuorten tapahtumista!

 

Kerhotoiminta

Puumalan kunnassa on koulujen lukuvuoden aikana monipuolista kerhotoimintaa lapsille ja nuorille. Kerhoja järjestää nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä 4H, seurakunta, Puumalan Viri ja Puumalan Tennis. Myös muut tahot järjestävät kerhotoimintaa Puumalassa: MLL, kansalaisopisto ja Lappeenrannan tanssiopisto.

 

Nuorisovaltuusto

Puumalan nuorisovaltuuston toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa nuorten vaikuttaminen nuoria koskevia asioita käsiteltäessä kunnan eri hallinnonaloilla. Toiminnan tarkoituksena on helpottaa nuorten mielipiteen tiedoksi saattamista hallintokuntien työskentelyssä. Lisäksi vaikuttamista nuorten viihtyvyyteen ja aktiviteetteihin voidaan tehdä nuorisovaltuuston järjestämällä toiminnalla tai olemalla mukana muissa alueella järjestettävissä aktiviteeteissä ja tapahtumissa.

 

Nuorisotalo

Harjutie 9, Puumala

Avointen ovien toimintaa järjestään nuorisotalolla 7 lk - 20 v. nuorille perjantaisin ja joka toinen lauantai. Nuorisotalolla voi pelata erilaisia pelejä; biljardi, pingis, pleikkaripelejä tai lautapelejä ja telkkarista voi katsella suosikkiohjelmia. Nuorisotalolla järjestetään myös teemailtoja ja muita tapahtumia. 
Minitalotoimintaa 3-6 luokkalaisille keskiviikkoisin ja torstaisin urheiluhallin kahviossa. Minitalolla voi viettää aikaa kavereiden kanssa tai osallistua yhteiseen ohjelmaan. Minitalolle ei saa tuoda karkkia, limpparia, energiajuomia tms. 

Nuorisotalolla kaikki toiminta on päihteetöntä.
Nuorisotalon aukioloajat löydät Po1nt - Nuorten portaalista osoitteesta Po1nt.fi

Nuorisotaloa voi myös vuokrata järjestöjen ja yhdistysten käyttöön, perhejuhliin tai kaupallisiin tilaisuuksiin.


 

Taloudellista avustusta nuorisotoimintaan

Puumalan kunnan peruspalvelulautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan 15.12.2014 § 56.

Avustuksia myönnetään yhdistyksille, toimintaryhmille ja nuorille, joiden kotipaikka on Puumala. Nuoren ikäraja määritellään nuorisolain mukaisesti (0-29 v.).

Avustukset ovat luonteeltaan kertaluontoisia toiminta-avustuksia, jotka maksetaan kuitteja tai muita tositteita vastaan. Yhdistys tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdeltä Puumalan kunnan avustuksia myöntävältä taholta. Avustusta ei myönnetä toimintaan, johon saadaan muuta merkittävää tukea valtiolta tai muulta taholta. Avustukset jaetaan harkinnan mukaisesti. Nuorisopalvelujen avustuksia myönnettäessä painotetaan nuorten itsensä järjestämää toimintaa.

Nuorisopalvelujen avustusta voi saada:
- nuorille järjestettävään toimintaan
- nuoren/nuorten osallistumiseen nuorille suunnattuun harrastustoimintaan
- muihin nuorisoprojekteihin.
Rajoitukset: Avustuksia ei myönnetä
- kalustohankintoihin ja kaluston kunnossapitoon
- päivärahakuluihin
Hakeminen: Avustusta voi hakea ennen toimintaa tai tapahtumaa tai heti sen jälkeen, kuitenkin saman kalenterivuoden aikana. Vuoden viimeiset hakemukset on oltava päätöksentekijällä 30.11. mennessä. 
Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä:
- avustuskohde
- kohteen menot ja tulot
- muualta saatavissa olevat tai saadut avustukset
- avustuksen saamisen tarve 
-  yhteystiedot (nimi, osoite ja pankkitiedot)
Tarvittaessa voidaan pyytää lisäselvitystä ennen päätöksentekoa.
Ratkaisuvalta: Ratkaisuvalta Liikunta- ja nuorisotoimen avustuksista päättää hallintosäännön 17 §:n mukaan vapaa-aikasihteeri.  Nuorisovaltuusto käsittelee nuorisopalveluille kohdistetun nuorten hakijoiden tai hakijaryhmien hakemukset ja antaa niistä päätösehdotuksen vapaa-aikasihteerille.
Avustuksen maksaminen: Avustukset maksetaan vapaa-aikasihteerin päätöksen mukaisesti sen jälkeen, kun hyväksyttävät menotositteet on toimitettu päätöksentekijälle. Tositteet on toimitettava saman vuoden aikana, kun avustettava toiminta on tapahtunut. Mikäli avustuksen saaja on antanut päätöksentekijälle virheellistä tietoa toiminnastaan tai muuten johtanut häntä harhaan avustusta koskevissa asioissa, voidaan myönnetty avustus jättää maksamatta tai jo maksettu avustus periä takaisin.

Lisätietoja kohdeavustusten hakemisesta saa vapaa-aikasihteeriltä

 

Yhteystiedot:
Puumalan kunta, Keskustie 14, 52200 Puumala

  • vapaa-aikasihteeri Virpi Tuovinen 050 375 8569, myös tekstiviestit ja Whatsapp-viestit, 
    sähköposti: virpi.tuovinen(at)puumala.fi
    Facebook: Puumalan Nuoriso Ja Liikuntapalvelut

 

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on moniammatillisten verkostojen kanssa tehtävää erityisnuorisotyötä, jota tehdään nuorten lähtökohdista käsin. Ensisijaisena tehtävänä on auttaa 16 - –28 -vuotiaita nuoria, jotka ovat jäämässä koulutuksen, työelämän tai julkisen sektorin palvelujen ulkopuolelle. Etsivä nuorisotyö on suunnattu erityisesti niille nuorille, jotka ovat avun ja ohjauksen tarpeessa tai jotka eivät syystä tai toisesta ole halukkaita ottamaan julkisen sektorin palveluita vastaan tai kiinnittyminen palveluihin on hankalaa.

Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa. Työskentelyn ideana on, että nuori ei jää ajelehtimaan yksin tyhjän päälle vaan hän saa tukea ja ohjausta yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti pysyen palvelujärjestelmän ulottuvissa. Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa nuorta löytämään itselleen mieluisan työn, opiskelupaikan tai muuta vastaavanlaista tekemistä, joka tukisi nuoren kasvua ja kehitystä.

 

Yhteystiedot:

  • Etsivä nuorisotyöntekijä Laura Väisänen 050 432 1643, etsivanuorisotyo(at)puumala.fi

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021

 

Linkit:
Puumalan 4H-yhdistys
Puumalan seurakunta
MLL Puumalan yhdistys

 

Päivitetty 1.2.2019