Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Taajamayleiskaava

Taajamayleiskaavan laatiminen on hyväksymisvaiheessa. Kunnanhallitus käsittelee asiaa 25.4.2016.

 

Uudella taajamayleiskaavalla korvataan Kirkonkylä - Kuoreksenniemen ja Kotiniemen yleiskaavat. 

Kaavan laatijana on Järvi-Saimaan Palvelut Oy, jossa suunnittelutyöstä vastaa kaavoitusinsinööri Simo Kaksonen: gsm 044 417 5243, sähköposti simo.kaksonen@jarvisaimaanpalvelut.fi .

Kunnassa yhteyshenkilöinä toimivat rakennustarkastaja Heikki Virta: gsm 050 301 2875, sähköposti heikki.virta@puumala.fi ja maanmittausteknikko Merja Tuomainen: gsm 040 723 0776, sähköposti merja.tuomainen@puumala.fi .

Kaavaehdotus 25.4.2016

 

 Aiemmin nähtävillä ollutta valmisteluaineistoa:

  

Perustiedot ja tavoitteet

 

Luontoselvitys

 

Kulttuuriympäristöselvitys

 

Muinaisjäännösinventointi