Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Haapaselkae 2016

HAAPASELÄN OSAYLEISKAAVAN PÄIVITTÄMISEN KAAVALUONNOS on maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävillä 19.5. – 30.6.2016 Puumalan kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Keskustie 14. Aineistoon (kaavakartta, kaavamääräykset, kaavaselostus, luontoselvitys, osallistumis- ja arviointisuunnitelma) voi tutustua myös kunnan www-sivuilla: www.puumala.fi .

Yleiskaavan suunnittelualueena on vuonna 2002 hyväksytyn Haapaselän osayleiskaavan mukainen alue. Kaava-alueeseen kuuluu Saimaan vesistön lisäksi myös sisäjärvet Ryhäläntien itäpuolelta, Viljakansaaren länsiosasta ja Partalansaaresta.Voimassa olevaa yleiskaavaa ei muuteta, ellei muuttamiseen ole jokin erityinen syy. Kaavaan on tehty viranomaisten edellyttämiä korjauksia ja muutoksia. Myös maanomistajilla on mahdollisuus esittää kaavamuutoksia. Maanomistajien hakemuksesta tehtävistä kaavamuutoksista peritään maksu.

Nähtävillä olon tarkoituksena on varata tilaisuus maanomistajille ja kaikille niille, joiden oloihin kaavalla on vaikutusta, mielipiteensä lausumiseen sekä muutostoiveiden esittämiseen. Kaavan päivittäminen tullaan toteuttamaan voimassa olevan kaavan tavoitteiden ja mitoitusperiaatteiden mukaisesti. Rakennuspaikkojen lukumäärä ei kaavan päivittämissä muutu.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla eli niillä, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, on oikeus esittää muutostoivomuksensa kaavaluonnokseen 30.6.2016 mennessä osoitteeseen Puumalan kunta, Kunnanhallitus, Keskustie 14, 52200 PUUMALA tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@puumala.fi . Kaava tulee uudelleen nähtäville kaavaehdotuksena sitten, kun luonnosvaiheen käsittely on saatu valmiiksi.

Osayleiskaavatyön yhteyshenkilöinä Puumalan kunnassa toimivat maanmittausteknikko Merja Tuomainen puh. 040 723 0776merja.tuomainen@puumala.fi, tekninen johtaja Kimmo Hagman puh. 0500 654 590 kimmo.hagman@puumala.fi ja rakennustarkastaja Heikki Virta puh. 050 301 2875 heikki.virta@puumala.fi . Kaavan laatijana toimii kehitysjohtaja Simo Kaksonen, p. 044 417 5243,
simo.kaksonen@jarvisaimaanpalvelut.fi .

 

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakartta

Kaavamääräykset

Luontoinventointi

Ympäristöarviointi

Kohde 1kohde 2kohde 3kohde 4kohde 5kohde 6kohde 7kohde 8kohde 9

kohde 10kohde 11kohde 12kohde 13kohde 14kohde 15kohde 16kohde 17kohde 18kohde 19,

kohde 20kohde 21kohde 22kohde 23kohde 24kohde 25kohde 26kohde 27kohde 28kohde 29