Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Kaavoitus

Kunnan tehtävänä on kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, toimivan ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista. Suunnittelussa, lupamenettelyssä ja valvonnassa huomioidaan maanomistajan tarpeet, ympäristön kulttuuriarvot, luonnon monimuotoisuus ja ympäristönsuojelu.

Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että kaikki asiasta kiinnostuneet voivat seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Tiedottamisen lisäämiseksi kunta laatii asukkailleen kaavoituskatsauksen vähintään kerran vuodessa. Siinä selostetaan kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoitustoimen tarkoituksena on huolehtia asemakaavoitetun alueen riittävyydestä, kulttuuriympäristön vaalimisesta, rakennetun ympäristön suotuisasta kehityksestä sekä toimivan ja viihtyisän yhdyskuntaympäristön syntymisestä ja luoda edellytykset ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.

Yleiskaavat ja kirkonkylän asemakaavat löydät karttapalvelustamme:

Puumalan karttapalvelu

Puumalan haja-asutusalueella on noin 50 ranta-asemakaavaa, joilla yleiskaava ei ole voimassa. Ota yhteyttä maankäyttöteknikkoon tai rakennusvalvontaan, kun tarvitset tietoa ranta-asemakaavoista.

Kaavoituskatsaus 2019

Kaavoituskatsaus kartta 2019

 

Yhteystiedot:
Puumalan kunta, Keskustie 14, 52200 Puumala

 

 

Vireillä olevia kaavoja:

Hurissalon osayleiskaavan päivittäminen, kaavaluonnos nähtävillä 18.7. saakka

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Muutoskohteet

Muutoskohteet, yleiskartta 

Luontoselvitys

 

Koko kaavakartta (14 MB)

 

Ryhälän osayleiskaavan päivittäminen, kaavaluonnos nähtävillä 18.7. saakka

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavaselostus

Muutoskohteet

Muutoskohteet, yleiskartta 

 
Kaavakartta etelä (5,4 MB)
Kaavakartta pohjoinen (17 MB)

 

Kunnanvaltuusto 24.9.2018 § 25: Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen hyväksyminen 

Linkki päätökseen ja liitteisiin

Kunnanhallitus päätti 26.11.2018 § 154, että kaava tulee lainvoimaiseksi 29.11.2018 poislukien valitusten kohteina olevat alueet. 

Kuulutus ja linkki KH:n päätökseen liitekarttoineen

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 28.8.2017 § 54 Haapaselän osayleiskaavan päivityksen. Kaava on lainvoimainen 12.10.2017.

Linkki valtuuston päätökseen ja liitteisiin

 

Kunnanvaltuusto hyväksyi 2.5.2017 § 15 Pistohiekan ranta-asemakaavaehdotuksen. Kaava on lainvoimainen 12.10.2017.

Linkki valtuuston päätökseen ja liitteisiin

ELY-keskuksen päätös maastoliikennenlain mukaisesta liikkumisrajoituksesta 20.4.2017

Valmisteluaineistoa:

Natura-arviointi

Luontoselvitys

Muinaisjäännösinventointi

Liikenneselvitys

  

 

 

 

Lisätietoja: maankäyttöteknikko Merja Tuomainen, 040 723 0776, merja.tuomainen@puumala.fi