Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German
Katusuunnitelmat

KESKUSTIEN SANEERAUKSEN KATUSUUNNITELMAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Puumalan kunta asettaa MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville seuraavan katusuunnitelmaehdotuksen: Keskustien saneeraus.

Katusuunnitelmaehdotus on nähtävänä teknisessä toimistossa 24.5. – 8.6.2017 osoitteessa Keskustie 14. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä sähköpostilla kirjaamo@puumala.fi tai osoitteella Puumalan kunta, Tekninen lautakunta, Keskustie 14, 52200 Puumala.

Lisätietoja: tekninen johtaja Kimmo Hagman, gsm 0500 654 590, kimmo.hagman@puumala.fi

Rakennussuunnitelma

Asemapiirustus plv. 0-500

Asemapiirustus plv. 500-760

Tyyppipoikkileikkaukset

Korotetut suojatiet poikkileikkaukset

Liikenteenohjaussuunnitelma

Ympäristösuunnitelma plv. 0-500

Ympäristösuunnitelma plv. 500-760

Suojaputkikartta