Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Kaavoitus

Kunnan tehtävänä on kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla edistää turvallisen, terveellisen, viihtyisän, toimivan ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista. Suunnittelussa, lupamenettelyssä ja valvonnassa huomioidaan maanomistajan tarpeet, ympäristön kulttuuriarvot, luonnon monimuotoisuus ja ympäristönsuojelu.

Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tiedotettava kaavoituksesta sillä tavoin, että kaikki asiasta kiinnostuneet voivat seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Tiedottamisen lisäämiseksi kunta laatii asukkailleen kaavoituskatsauksen vähintään kerran vuodessa. Siinä selostetaan kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaavoitustoimen tarkoituksena on huolehtia asemakaavoitetun alueen riittävyydestä, kulttuuriympäristön vaalimisesta, rakennetun ympäristön suotuisasta kehityksestä sekä toimivan ja viihtyisän yhdyskuntaympäristön syntymisestä ja luoda edellytykset ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.

Yleiskaavat ja kirkonkylän asemakaavat löydät karttapalvelustamme:

Puumalan karttapalvelu

Puumalan haja-asutusalueella on noin 50 ranta-asemakaavaa, joilla yleiskaava ei ole voimassa. Ota yhteyttä maanmittausteknikkoon tai rakennusvalvontaan, kun tarvitset tietoa ranta-asemakaavoista.

Kaavoituskatsaus 2017

Kartta 2017

 

Yhteystiedot:
Puumalan kunta, Keskustie 14, 52200 Puumala

 

Vireillä olevia kaavoja:

 

Haapaselän osayleiskaavan päivittämisen kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 30.3. - 3.5.2017. 

Muutoskohteiden vaikutusalueella oleville maanomistajille tulee kirje ja kartta postissa kotiin.

Muille maanomistajille, joiden kotikunta ei ole Puumala ja joiden osoite on tiedossa, tulee kuulutus kirjeessä kotiin. Puumalassa asuville ei tule kirjettä. 

 

Kuulutus

Kaavaselostus              Kaavamääräykset            Kaavaluonnoksen vastineet     

Luontoselvitys 1           Luontoselvitys 2             Luontoselvitys 3 (Vääräniemi, Mustasaari) 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Muutoskohteet: indeksikartta

 

Muutoskohteet kartoilla: 

 

Kohde 1          Kohde 2        Kohde 3         Kohde 4        Kohde 5     

Kohde 6          Kohde 7        Kohde 8         Kohde 9        Kohde 10     Kohde 10b     

Kohde 11      Kohde 12      Kohde 13      Kohde 14      Kohde 15     

Kohde 16      Kohde 17      Kohde 18      Kohde 19      Kohde 20     

Kohde 21      Kohde 22      Kohde 23      Kohde 24      Kohde 25

Kohde 26      Kohde 27      Kohde 28      Kohde 29      Kohde 30      

Kohde 31      Kohde 32      Kohde 33      Kohde 34      Kohde 35     

Kohde 36      Kohde 37      Kohde 38      Kohde 39      Kohde 40     

LiiteA Vääräniemi

 

 

 

 

 

Pistohiekan ranta-asemakaavaehdotus etenee valtuuston päätettäväksi keväällä 2017.

Kaavaehdotuskartta

Kaavamääräykset

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vastineet kaavaehdotuksen lausuntoihin ja mielipiteisiin

Natura-arviointi

Luontoselvitys

Muinaisjäännösinventointi

Liikenneselvitys

 

 

Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen kaavaluonnos tulee julkisesti nähtäville huhtikuussa.