Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Europarlamenttivaalit 2019

K U U L U T U S

Vuoden 2019 europarlamenttivaalit

Varsinainen vaalitoimitus

Europarlamenttivaalien varsinainen vaalitoimitus äänestysalueissa toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019.

Vaalitoimitus alkaa klo 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti klo 20.00:een asti.

Äänestysalueet:                                     Äänestyspaikka:

1.  Hurissalon äänestysalue                  Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175, 52230 Hurissalo

2.  Kirkonkylän äänestysalue                Kunnantalo/valtuustosali, Keskustie 14, 52200 Puumala

Ennakkoäänestys

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys on ajalla 15.-21.5.2019. Ennakkoäänestyspaikkana toimii Kunnantalo, os. Keskustie 14. Ennakkoon voi äänestää ke – pe klo 9.00 – 17.00, la – su klo 10.00 – 14.00 ja ma – ti klo 9.00 – 17.00.

Ilmoituskortit

Väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle äänioikeutetulle ilmoituskortin. Äänestystoimitus helpottuu, jos ilmoituskortin ottaa mukaan äänestyspaikalle. Kortin puuttuminen ei estä kuitenkaan äänestämistä.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen on tehtävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella tai puhelimitse keskusvaalilautakunnan sihteeri Anne Valtoselle. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Keskusvaalilautakunnan osoite on Keskustie 14, 52200 Puumala, puh. 050 562 1195.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään vanhustyön palveluasunnoissa vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitoksissa saavat äänestää vain niissä asuvat henkilöt.

Henkilöllisyyden todistaminen

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään (ajokortti, passi, poliisin antama henkilökortti, kuvallinen Kela-kortti). Mikäli henkilöllä ei ole henkilöllisyystodistusta, hän voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Korttia haettaessa on oltava mukana kaksi passikuvaa.

 

PUUMALAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA