Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German
Avoimet työpaikat

Puumalan kunta hakee määräaikaiseen työsuhteeseen

ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN SIJAISTA ajalle 2.5.2017–31.8.2018

Haemme työhön riittävän soveltuvan koulutuksen (esim. nuoriso-, sosiaali- tai terveysalan koulutus) ja nuorten parissa työskentelystä kokemusta omaavaa henkilöä. Valittavalta edellytämme oma-aloitteisuutta, hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatillisen verkostotyön osaamista. Oma auto on välttämätön. Etsivän nuorisotyöntekijän tukena Puumalassa on hyvä moniammatillinen työryhmä.

Etsivä nuorisotyö on liikkuvaa ja sisältää myös ilta- ja viikonlopputöitä. Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa olevia alle 29 -vuotiaita nuoria ja auttaa heitä sellaisten palvelujen ja tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. 

Työaika on 38h45min/viikko. Palkka on KVTES:n mukainen. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteriote. Koeaika on 4 kuukautta.

Hakemukset ansioluetteloineen on toimitettava 26.4.2017 kello 15.00 mennessä Puumalan kunta, Nuorisopalvelut, Keskustie 14, 52200 Puumala. Kuoreen merkintä ”Etsivä”. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Hakemuksen liitteineen voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen paivi.makikokkila@puumala.fi

Lisätietoja tehtävästä antaa vapaa-aikasihteeri Päivi Mäkikokkila, puh. 050 375 8569, email. paivi.makikokkila@puumala.fi

 

PÄIVÄLEIRILLE APUOHJAAJAKSI

Puumalan kunnan nuorisopalveluilla on töitä tarjolla viikoksi 5.-9.6.2017. Tuolloin järjestetään päiväleiri 1.-6. luokkalaisille ja leirille tarvitaan apuohjaaja.

Apuohjaajan tehtäviin kuuluu leirin ohjaajien avustaminen erilaisissa tehtävissä.

Hakemukset 28.4.2017 mennessä osoitteella Puumalan kunta / Nuorisopalvelut, Keskustie 14, 52200 Puumala tai sähköpostilla paivi.makikokkila@puumala.fi.