Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German
Avoimet työpaikat

PÄIVÄKODIN JOHTAJAN VIRKA

Puumalan kunta hakee vakinaiseen virkasuhteeseen päiväkodin johtajaa 1.8.2018 lukien Puumalan päiväkotiin.

Päiväkodin johtajan tehtäviä on 50 % ja lastentarhanopettajan tehtäviä 50 % työajasta.

Puumalan päiväkodissa on kaksi ryhmää, alle 3-vuotiaiden ja 3-5 -vuotiaiden ryhmä. Lisäksi hoidossa on tarpeen mukaan aamuisin ja iltapäivisin esi- ja perusopetuksen oppilaita. Päiväkodissa annetaan myös ilta- ja viikonloppuhoitoa. Lapsia on kaikkiaan n. 30.

Kelpoisuusvaatimuksena on ensisijaisesti kasvatustieteen maisterin tutkinto sekä varhaiskasvatuksen opettajan tai varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus. Arvostamme kokemusta esimiestehtävistä sekä varhaiskasvatuksen kehittämishalukkuutta.

Työaika on 38,75 tuntia/viikko. Palkkaus KVTES:n mukainen.

Vapaamuotoinen hakemus, johon tulee liittää CV, on toimitettava palvelujohtajalle viimeistään tiistaina 17.7.2018 klo 15.00 osoitteella Puumalan kunta, palvelujohtaja, Keskustie 14, 52200 Puumala, sähköpostitse osoitteella kirjaamo@puumala.fi

tai linkin 

 
kautta.

Työsuhde täytetään ehdollisena kunnes valittu on esittänyt työnantajalle hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rikosrekisteriotteen viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Työsuhteessa on 6 kk koeaika.

Lisätietoa: palvelujohtaja/päiväkodin johtaja Anne Julin, anne.julin@puumala.fi, p. 050 342 5037 tai kunnanjohtaja Niina Kuuva, niina.kuuva@puumala.fi, p. 050 375.

 

LASTENTARHANOPETTAJAN TYÖSUHDE

Puumalan kunta jatkaa määräaikaisen lastentarhanopettajan hakua ajalle 1.8.2018 – 31.7.2019 Puumalan päiväkotiin. Työaika on 38,75 tuntia/viikko. Palkkaus KVTES:n mukainen.

Vapaamuotoinen hakemus, johon tulee liittää CV, on toimitettava palvelujohtajalle viimeistään tiistaina 17.7.2018 klo 15.00 osoitteella Puumalan kunta, palvelujohtaja, Keskustie 14, 52200 Puumala, sähköpostitse osoitteella kirjaamo@puumala.fi tai linkin

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?d8dd3545

kautta.

Työsuhde täytetään ehdollisena kunnes valittu on esittänyt työnantajalle hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rikosrekisteriotteen viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.

Työsuhteessa on 4 kk koeaika.

Lisätietoa: palvelujohtaja/päiväkodin johtaja Anne Julin, anne.julin@puumala.fi, p. 050 342 5037 tai kunnanjohtaja niina.kuuva@puumala.fi, p. 050 375 8541.

 

 

Puumalan kunnan nuorisopalvelut hakee

ETSIVÄÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄÄ

sijaiseksi ajalle 13.8.- 31.12.2018

 

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on nuorisolain mukaisesti tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa häntä sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaansa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa nuoriso- tai sosiaalialan koulutusta ja kokemusta nuorten kanssa tehtävästä työstä. Työntekijältä toivotaan oma-aloitteisuutta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, palvelu- ja koulutusjärjestelmien tuntemusta sekä moniammatillisen tiimi- ja verkostotyön osaamista. Puumalassa etsivän nuorisotyöntekijän tukena on vahva monialainen verkosto ja hyvät, vakiintuneet yhteistyösuhteet lähialueen toimijoiden kanssa. Puumalan kunnassa nuoret huomioidaan hyvin ja nuorten kanssa tehtävää työtä arvostetaan. Puumalassa tehtävään nuorisotyöhön voi tutustua kunnan nettisivujen lisäksi osoitteessa www.po1nt.fi.

Vuonna 2018 Puumalan kunnan etsivän nuorisotyöntekijän työtehtäviin sisältyy Etelä-Savon etsivän nuorisotyön aluekoordinaattorin tehtävät. Mikäli tehtävään valitulla henkilöllä on vahvaa osaamista etsivästä nuorisotyöstä, hän voi jatkaa Etelä-Savon aluekoordinaattorina.  Aluekoordinaattorin työtehtäviin on laskettu kuluvan 30 % työajasta.

Viikkotyöaika on 38,75h, työ on pääsääntöisesti päivätyötä, mutta sisältää myös ilta- ja viikonlopputyötä. Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Oman auton käyttö on välttämätön tehtävän hoidossa.

Vapaamuotoinen hakemus, johon tulee liittää CV, on toimitettava vapaa-aikasihteerille viimeistään torstaina 19.7.2018 klo 15.00 osoitteella Puumalan kunta, vapaa-aikasihteeri, Keskustie 14, 52200 Puumala, sähköpostitse osoitteella kirjaamo@puumala.fi tai virkaa voi hakea kunnan kotisivujen kautta sähköisellä hakemuksella www.puumala.fi -> Avoimet työpaikat. Tai allaolevan linkin kautta

https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?7cd7367a

Hakijoiden haastattelut järjestetään 25. ja 26.7.2018.

Työsuhde täytetään ehdollisena kunnes valittu on esittänyt työnantajalle hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukaisen rikosrekisteriotteen viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.