Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German
Taloudellista tukea liikuntatoimintaan

Avustuksia myönnetään yhdistyksille ja toimintaryhmille, joiden kotipaikka on Puumala. 
Avustukset ovat luonteeltaan kertaluontoisia toiminta-avustuksia, jotka maksetaan kuitteja tai muita tositteita vastaan. Yhdistys tai toimintaryhmä voi hakea vuoden aikana avustusta samaan tapahtumaan tai kohteeseen vain yhdeltä Puumalan kunnan avustuksia myöntävältä taholta. Avustusta ei myönnetä toimintaan, johon saadaan muuta merkittävää tukea valtiolta tai muulta taholta. Avustukset jaetaan harkinnan mukaisesti. Liikuntapalvelujen avustuksia myönnettäessä painotetaan lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa. Nuoren ikäraja määritellään nuorisolain mukaisesti (0-29 v.)

Liikuntapalvelujen avustusta voi saada:

Rajoitukset: avustuksia ei myönnetä


Hakeminen:
 Avustusta voi hakea ennen toimintaa tai tapahtumaa tai heti sen jälkeen, kuitenkin saman kalenterivuoden aikana. Vuoden viimeiset hakemukset on oltava päätöksentekijällä 30.11. mennessä. Hakemuksen voi lähettää osoitteella Puumalan kunta,  Liikuntapalvelut, Keskustie 14, 52200 Puumala tai sähköpostilla kirjaamo(at)puumala.fi tai virpi.tuovinen(at)puumala.fi.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä:

Tarvittaessa voidaan pyytää lisäselvitystä ennen päätöksentekoa. 

Ratkaisuvalta:
 Liikunta- ja nuorisotoimen avustuksista päättää hallintosäännön 17 §:n mukaan vapaa-aikasihteeri.

Avustuksen maksaminen: 
Avustukset maksetaan vapaa-aikasihteerin päätöksen mukaisesti sen jälkeen, kun hyväksyttävät menotositteet on toimitettu päätöksentekijälle. Tositteet on toimitettava saman vuoden aikana, kun avustettava toiminta on tapahtunut. Mikäli avustuksen saaja on antanut päätöksentekijälle virheellistä tietoa toiminnastaan tai muuten johtanut häntä harhaan avustusta koskevissa asioissa, voidaan myönnetty avustus jättää maksamatta tai jo maksettu avustus periä takaisin.

Lisätietoja ja opastusta avustusten hakemiseen saa vapaa-aikasihteeriltä.

Yhteydenotot: vapaa-aikasihteeri Virpi Tuovinen, 050 375 8569, virpi.tuovinen(at)puumala.fi.