Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malli

Suomen Unicef on valinnut Puumalan kunnan uudeksi Lapsiystävällinen kunta -mallin yhteistyökumppaniksi Lempäälän kunnan, Nokian kaupungin sekä Seinäjoen kaupungin lisäksi. Entuudestaan Lapsiystävällinen kunta -mallissa on mukana 15 kuntaa eri puolilta Suomea.

Suomen Unicef on iloinen, kun Puumalan kunta haki malliin mukaan. Olemme ensimmäinen Etelä-Savolainen kunta, joka on mallissa mukana.

Asia on tärkeä, koska kunnat ovat avainasemassa lapsen oikeuksien toteuttamisessa ja Unicef haluaa olla kuntien tukena tässä merkityksellisessä työssä. Lapsiystävällinen kunta -mallin tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja Unicefin kansainväliseen Child Friendly Cities -Malliin.

Unicef korostaa, että kaikki kunnan asiat ovat lasten asioita. Kun suunnitellaan esim. lähiliikuntapaikkoja, on lapset otettava suunnitteluun mukaan. Tai kun päätetään tilavuokrista, joita kunta perii harrastusseuroilta, on arvioitava maksujen vaikutukset vähävaraisten perheiden lasten harrastamiseen. Lapsiystävällisessä kunnassa lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan hyödynnetään sekä päätöksenteossa että arjen palveluissa. Lapsia ja nuoria ei kuulla ainoastaan oppilaskuntien ja nuorisovaltuustojen kaltaisten edustuksellisten rakenteiden kautta vaan myös päiväkotien, koulujen ja nuorisotalojen arjessa.

Lapsiystävällisessä kunnassa tehdään lapsivaikutusten arviointia, kun päätetään lapsia koskevista asioista. Erityisen tärkeää se on silloin, kun vaikutukset kohdistuvat haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin.

Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttaminen alkaa koulutuksesta, jonka Unicef järjestää kunnan nimeämälle koordinaatioryhmälle 21.3.2019. Tämän jälkeen kunta arvioi lähtötilanteensa, asettaa kehittämistavoitteet ja käynnistää kehittämistyön. Mikäli kehittämistyö etenee mallin tavoitteiden mukaisesti, Unicef voi myöntää Puumalan kunnalle Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.