Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Puumalan kunnan tilinpäätös selvästi positiivinen

Puumalan kunta teki jo neljättä vuotta peräkkäin ennätyksellisen hyvän taloudellisen tuloksen. Kunnan tilikauden ylijäämä, 1,6 miljoonaa euroa, ylittää edellisvuoden 2015 tuloksen noin 200 000 eurolla. Ennätyksellinen korkea tulos toteutui siitä huolimatta, että kunta teki tilikaudelle tavanomaisesta poikkeavat, noin 300 000 euron arvoiset lisäpoistot, ja verotulot putosivat edellisvuoden ennätysluvuista yli 500 000 eurolla.

Verotulojen pienentyminen johtui pitkälti vuoden 2015 poikkeuksellisen korkeista oikaisueristä, joista johtuen verotulot kasvoivat tuolloin lähes 9 %. Lisäksi kuntien yhteisöveron jako-osuus putosi vuodelle 2016. Valtionosuudet pysyivät kutakuinkin edellisvuoden tasolla.

Parantuneen tuloksen takana oli kuitenkin se, että kunnan nettomenot pienentyivät yli 500 000 eurolla, mikä vastaa noin 3,5 prosenttia vuoden 2015 toimintakatteesta. Vuosikate nousikin tästä johtuen yli 2,4 miljoonaan euroon, mikä on lähes 1100 euroa asukasta kohden, ja tulee näin ollen olemaan Suomen kuntien korkeimpia. Kunnan vuosikate on vuosina 2013-2015 ollut joka vuonna Suomen 20 korkeimman joukossa.

Parantuneen toimintakatteen taustalla olivat mm. pienentyneet sote-menot, jotka olivat seurausta perustason toiminnan kustannusten vähentymisestä ja myös ESSOTE:n vanhojen ylijäämien palautuksista. Tämän lisäksi kunnan toimintatuotot kasvoivat selvästi muun muassa tavanomaista korkeampien puunmyyntituottojen ja kaavoitusmaksujen vuoksi. Koska osa edellä mainituista syistä on kertaluonteisia, on todennäköistä, että toimintakate tulee vuonna 2017 palautumaan takaisin vuoden 2015 tasolle tai ainakin lähemmäksi sitä.

Kunnan lainakanta putosi noin 2,1 miljoonaan euroon, mikä on alle 1000 euroa asukasta kohden. Kunnan lainakanta alittaa nyt kunnan kassavarojen määrän, eli nettotarkasteltuna kunta on velaton.

Vahvasta vuosikatteesta ja maltillisesta investointitasosta (netto n. 630 000 euroa) johtuen myös kunnan kassavirta oli vahvasti positiivinen, yli 1,8 miljoonaa euroa. Kunnan taseen ylijäämä puolestaan kasvoi noin 4,3 miljoonaan euroon, kun se vielä vuoden 2012 lopussa oli alijäämäinen 1,3 miljoonaa euroa.

DIAESITYS TILINPÄÄTÖKSESTÄ

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Matias Hilden, puh. 050 375 8541, matias.hilden@puumala.fi