Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Puumalan kunta etsii liikennöitsijää lauttayhteydelle

PUUMALAN KUNTA PYYTÄÄ KIINNOSTUNEILTA YRITYKSILTÄ JA YHTEISÖILTÄ TARJOUKSIA

YHTEYSLAUTTALIIKENNÖINNISTÄ LINTUSALON JA HURISSALON VÄLILLÄ

Liikennöinti tapahtuu Etelä-Savon Pelastuslaitoksen omistamalla ja Puumalan kunnan vuokraamalla Norppa II -lautalla. Alus on katsastettu kotimaa 1 -alueelle, 2+10 hengelle. Tarjouspyyntö koskee kesää 2017, mutta sopimusta voidaan molempien osapuolten niin halutessa jatkaa myös vuosina 2018-2019.

Liikennöinnin tarkoituksena on liitteessä esitetyn palvelutason mukainen liikennöinti Hurissalon ja Lintusalon saarien välillä siten, että lautan avulla polku- ja moottoripyöräilijät voivat ylittää vesistön ja kiertää ympäri Lietveden muuten olemassa olevaa tiestöä pitkin.

Lautta soveltuu hyvin polku- ja moottoripyöräilijöiden kuljettamiseen, ja se voi ottaa kerrallaan 10 matkustajaa. Liikennöinti edellyttää kaksihenkistä miehistöä, joista toisella tulee olla suoritettuna kuljettajakirja ja toisella on oltava kansimiehen pätevyys.

Puumalan kunta vastaa kaikista lauttaan kohdistuvista kuluista, sisältäen polttoainekulut. Tarjoaja vastaa liikennöinnin ja siihen liittyvien tehtävien hoitamiseen vaadittavan henkilöstön tarjoamisesta tilaajan käyttöön, liikennöinnin toimivuudesta ja asiakaspalvelusta sekä aluksen saattamisesta liikennöintikuntoon. Alus ja liikennöinti vakuutetaan Puumalan kunnan toimesta.

Puumalan kunta neuvottelee tarjouksen jättäneiden tahojen kanssa tarkemmin sopimuksen yksityiskohdista. Tarjous tulee tarjoajaa ja tarjouspyyntö tilaajaa sitovaksi vasta siinä vaiheessa, kun liikennöinnistä laaditaan yhteinen sopimus. Hankinta on ns. pienhankinta, eli sen ennakoitu arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetun lain kynnysarvoja.

Tarjoukset tulee jättää viimeistään 28.2.2017 klo 15.00 mennessä ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@puumala.fi tai postitse Puumalan kunta, Keskustie 14, 52200 Puumala. Kuoreen viite: "lauttaliikennöinti". Ratkaisu liikennöinnistä on määrä tehdä maaliskuun aikana.

TARJOUSPYYNTÖ

TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antaa kunnanjohtaja Matias Hilden, puh, 050-375 8541 tai matias.hilden@puumala.fi. Hänen kauttaan voi myös sopia tutustumisen lauttaan.