Puumala Suomeksi Puumala In English Puumala Na Russkom German

Kuulutus: Katusuunnitelma nähtävillä

 

Puumalan kunta asettaa MRA 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville seuraavan katusuunnitelman:

Kenttätie: kevyen liikenteen järjestely välillä Kalliomäentien ja Kenttätien liittymä –  Hyvinvointisaseman piha. Tekninen lautakunta on hyväksynyt katusuunnitelman 10.11.2016 § 36.

Katusuunnitelma on nähtävänä teknisessä toimistossa 9. – 24.2.2017 osoitteessa Keskustie 14. Osallisilla on oikeus tehdä muistutus suunnitelmasta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä sähköpostilla kirjaamo@puumala.fi tai osoitteella Puumalan kunta, Tekninen lautakunta, Keskustie 14, 52200 Puumala. 

Lisätietoja: tekninen johtaja Kimmo Hagman, gsm 0500 654 590, kimmo.hagman@puumala.fi

 

Katusuunnitelma: Asemapiirros

Katusuunnitelma: Pituus- ja poikkileikkaukset